Ormansızlaşma

Ormansızlaşma

Ormanlar, korunması gereken değerli ekosistemlerdir. Topluluklara geçim sağlar, vahşi yaşam türleri için yaşam alanlarını sürdürür, karbon emisyonlarını depolar, su havzası koruması sağlar ve toprak erozyonunu önler. Ormanlar, dünyadaki kara alanının neredeyse %30'unu kaplamakta, ancak endişe verici bir oranda yok olmaktadır. Her yıl 130.000 kilometrekare orman kesiliyor veya yakılıyor. Bu, bir futbol sahası büyüklüğündeki bir alanın her 1,4 saniyede bir tahrip edilmesine eşdeğerdir. Tropikal ormanların yok edilmesi, küresel iklim değişikliğine büyük katkıda bulunur ve dünyadaki sera gazı emisyonlarının yaklaşık %20'sini oluşturur. Emtia kaynaklı ormansızlaşmayı durdurmak, küresel iklim değişikliğini ele almak, biyoçeşitliliği korumak ve güvenilir ve sürdürülebilir hammadde ve tedarik zincirleri sağlamak için kritik öneme sahiptir. İklim değişikliğinin ana sebeplerinden biri de ormansızlaşmadır. Örneğin, doğal orman ve bitki örtüsü, tarım arazisi olarak kullanım veya diğer orman dışı arazi kullanımı gibi nedenlerle kaybedilmektedir. Ormansızlaşmaya neden olan çeşitli faktörler bulunmaktadır. Ormansızlaşma, emtia kaynaklı olarak soya, palm yağı ve kağıt/ahşap üretiminden kaynaklanmaktadır.

Palm Yağı

Palm yağı, dünya genelinde toplam bitkisel yağ tüketiminin üçte birinden fazlasını oluşturan en önemli ve en yüksek verimli bitki yağıdır. Dünya çapında palm yağı üretimi 1995'te 15 milyon tondan 2017'de 66 milyon tona yükselmiştir. Yalnızca çeşitli gıda, deterjan, kozmetik ve bakım ürünlerinde bir bileşen olmakla kalmaz, aynı zamanda güç ve ısı üretmek için bir hammadde ve biyoyakıt olarak da kullanılır.
Halihazırda dünya çapında 17 milyon hektardan fazla alanda, yaklaşık 78 milyon ton palm yağı ve palm çekirdeği yağı üretilmekte olup, bu rakamlar daha da yükselmeye devam etmektedir. Palm yağına yönelik giderek artan küresel talep, palm ağacı tarımı arazileri için büyük tropikal orman alanlarının yok olmasına yol açmaktadır. Başlıca büyüyen bölgeler arasında yer alan Endonezya ve Malezya'da hasat edilen alan, 1990'dan bu yana altı kat artmıştır. Endonezya, 11 milyon hektarlık ekim alanıyla bölge bazında en büyük palm yağı üreticisidir. Tropikal ormanların yok edilmesi, küresel iklim değişikliğine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Dünyadaki sera gazı emisyonlarının yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır. Ek olarak, geniş alanları tek bir ürün türüne bırakmak, çok sayıda hayvan ve bitki türünün yaşam alanlarını yok eder ve biyolojik çeşitliliği tehdit eder. Bununla birlikte, aynı zamanda, palm yağı birçok ülkedeki küçük çiftçiler için geçim kaynağı sağlar ve gıda maddesi olarak çok az uygulanabilir alternatifi bulunmaktadır.

Yaklaşık %30'luk pazar payı ile palm yağı, dünya çapında en çok kullanılan bitkisel yağdır. Gelişmiş pazarlarda tüm paketlenmiş gıdaların, kişisel bakım ve temizlik ürünlerinin yaklaşık yarısında kullanılır. Metro Türkiye olarak kendi markalı ürün yelpazemizde yer verdiğimiz palm yağı içerikli tüm ürünler RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil- Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası) sertifikalı sürdürülebilir palm yağı içermektedir.

RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil - Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası)

Palm yağı üretimindeki artışla birlikte, palm ağacı yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği ve palm yağı üretiminin yerel halk üzerindeki etkileri giderek artan bir endişe haline gelmiştir. Bu endişelere tepki olarak bir grup paydaş ve sivil toplum kuruluşları, sorumlu palm ağacı ekim yönetimi için bir model sağlamak amacıyla 2004 yılında Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası’nı (RSPO) oluşturmuştur. Kar amacı gütmeyen dernek, palm yağı endüstrisinin yedi sektöründen paydaşları birleştirir: yetiştiriciler, işleyiciler veya tüccarlar, tüketim malları üreticileri, perakendeciler, bankalar ve yatırımcılar, çevre ve doğa koruma STK'ları ve sosyal veya kalkınma STK'ları. RSPO, sürdürülebilir palm yağı için küresel standartlar geliştirmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır. 2011'den beri METRO, Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masa Toplantısı'nın (RSPO) bir üyesidir. METRO, yıllık palm yağı miktarını, ilgili RSPO sertifikasyon düzeyine göre payını yayınlar ve birliğin çalışmalarına (örneğin, ilkelerin ve kriterlerin gözden geçirilmesi) katılır. RSPO standartlarına karşı belgelendirilmiş palm yağı ve palm yağı içerikli ürünler, RSPO standardını anladığımızı ve kabul ettiğimizi kanıtlar.

Soya

Soya çok yönlüdür, bu da onu hem gıda hem de gıda dışı ürünler için ideal bir içerik haline getirir. Soya ürünleri veya türevleri, tahıllar, bisküviler, peynirler, kekler, erişte, hamur işleri, çorbalar ve ezmeler dahil olmak üzere işlenmiş gıdaların yaklaşık %60'ında kullanılmaktadır. Dünya soya üretiminin yaklaşık %80'i ise et üretim endüstrisi için çiftlik hayvanlarının (özellikle inek, domuz eti, somon ve tavuk) beslenmesinde kullanılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda, dünyanın yılda 70 ila 80 milyon metrik ton ilave soya fasulyesi tüketmesi bekleniyor. Özellikle Çin ve Hindistan'da tüketim hızla artmaktadır. Talepteki bu artış, sorunun aciliyetini artırmakta ve küresel ekonomiyi hızlı ve verimli bir şekilde hareket etmeye zorlamaktadır. Soya, ormansızlaşmadan sorumlu olan tarımsal ürünlerden biridir. Soya kullanımındaki artış, Güney Amerika'daki Amazon ve Cerrado gibi ekosistemlerin ormansızlaşması ve bozulmasına neden olmaktadır. Soya, ayrıca çevre sorunları ve su kirliliği, toprak çatışmaları, insan hakları ihlali, yerel gıda tedarikinin tehlikeye atılması ve güvenli olmayan çalışma koşulları gibi sosyal sorunlarla ilişkilendirilmiş bir mahsuldür. Soya fasulyesi yetiştirmek için yeni tarım arazilerinin açılması, özellikle Brezilya’nın Cerrado bölgesinde yerli halkla şiddetli çatışmalara yol açmaktadır. Çiftçi aileler arazilerini büyük ölçekli soya üreticilerine sattığı için soya tarlaları da yerel ekonomiyi etkilemekte ve işsizliğe neden olmaktadır.

Soya, birçok gıda ve gıda dışı üründe bir bileşendir ve ayrıca yaygın olarak hayvan yemi olarak kullanılır. METRO olarak, soya veya türevleri içeren çok sayıda ürünün ticaretini yapmakta ve ayrıca soya ile beslenen hayvanlardan elde edilen et ve balık ürünleri satmaktayız. İşimizi sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmeye kararlı olarak, kendi markalı ürünlerimizde kullanılan soyanın ormansızlaşmaya katkıda bulunmayan yerlerden temin edilmesini sağlamak bizim için önemlidir. Bu nedenle METRO olarak, 2025 yılına kadar kendi markalı doğrudan soya içeren ürünlerin ve hayvan yemi olarak soya kullanılmış olan hayvansal ürünlerin, doğrulanmış sıfır net ormansızlaşmanın olduğu alanlardan elde edilmesini amaçlamaktayız. Bunu sağlamak için, bu ürünlerde yer alan soyanın RTRS (Round Table on Responsible Soy – Sorumlu Soya Yuvarlak Masası) sertifikalı sürdürülebilir kaynaklardan temin edilmesini talep etmekteyiz.

RTRS (Round Table on Responsible Soy – Sorumlu Soya Yuvarlak Masası)

2006 yılında İsviçre'nin Zürih şehrinde kurulan RTRS - Sorumlu Soya Yuvarlak Masası Derneği, soyanın sorumlu üretiminin, ticaretinin ve kullanımının büyümesini teşvik eden, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Üretimden tüketime kadar soya değer zincirinde yer alan ve bununla ilgili olanlarla işbirliği içinde çalışır. Soyanın sorumlu üretimini, işlenmesini ve ticaretini küresel düzeyde teşvik etmektedir. Bunu, sorumlu soya konusunda çok paydaşlı diyalog için küresel bir platform ve küresel bir sertifika standardının geliştirilmesi, uygulanması ve doğrulanması yoluyla gerçekleştirir. METRO, 2018'den beri Sorumlu Soya Yuvarlak Masası’nın (RTRS) bir üyesidir.

Ahşap ve Kağıt

Gezegendeki vahşi ormanların yaklaşık %50'si yok olmuştur. Bu eğilim devam ederse, 2030'a kadar vahşi ormanların yalnızca %10'u kalacaktır. Her yıl yaklaşık 5 milyar metreküp ahşap üretilmekte ve bunun yol açtığı ormansızlaşma, insanlar ve gezegen için iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı veya yerli halkın sürülmesi gibi olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bugün kağıt ve ahşap ürünlerinin gelecekte de kullanımını, tüketimini ve satışını sağlamak için yenilenebilir kaynakların uzun vadeli kullanılabilirliğini sağlayan çözümlere ihtiyacımız var.

METRO olarak, sürdürülebilir ormancılığı teşvik etmeye kararlıyız ve yalnızca yasal ve daha sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen kağıt ve ahşap içeren ürünlerin satın alınmasını sağlamaya gayret etmekteyiz. Metro Türkiye olarak, kendi markalı ürün yelpazemizdeki ahşap ve kağıt içerikli tüm ürünler FSC (Forest Stewardship Council) ve PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) sertifikalı sürdürülebilir kaynaklardan temin edilmekte veya geri dönüştürülmüş kağıt kullanılarak üretilmektedir.