Kadın İşgücünün Desteklenmesi

Kadın İşgücünün Desteklenmesi

Cinsiyet eşitsizlikleri hala her toplumda kökleşmiş durumda. Kadınlar insana yakışır işe erişim eksikliğinden muzdarip ve mesleki ayrımcılık ve cinsiyete dayalı ücret eşitsizlikleriyle karşı karşıyadır. Çoğu durumda, temel eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimleri engelleniyor ve şiddet ve ayrımcılığın kurbanı oluyorlar. Siyasi ve ekonomik karar alma süreçlerinde yeterince temsil edilmiyorlar.

BM’nin 5. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan "Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınları ve kızları güçlendirmek", bu zorlukları ele almakta ve Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması, kadınların güçlendirilmesi ve kalkınmanın, insan haklarının, insani yardımların, barış ve güvenliğin ortakları ve yararlanıcıları olarak kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için tüm ülkelere, özel sektöre ve bireylere çağrı niteliği taşır .

Dünya Ekonomik Forumu 2015 Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporu'nda, işyerinde cinsiyet eşitliğine ulaşmanın 117 yıl alacağını tahmin ediyor. İş liderlerinin % 50'den fazlası, kadınları liderlik pozisyonlarına çekmek, elde tutmak ve terfi ettirmek için daha fazlasını yapmaları gerektiğini söylemektedir. Bunu hep birlikte hızlandırmalıyız.

Kadınların işgücüne katılımı sosyoekonomik kalkınmanın sağlanmasında kritik unsurlardan biri. Metro Türkiye olarak kadın istihdamını destekliyor, süreçlerimizi bu yaklaşıma uygun olarak şekillendiriyoruz. Tüm operasyonlarımızda ve değer zincirimizde kadın istihdamını artıracak sürdürülebilir çözümler için işin mutfağındayız.

Kadın iş gücünü geliştirmeye yönelik projeler ve destek çalışmalarımız kapsamında,

  • Kadın kooperatifleri ya da kadın istihdamı yaratan kooperatiflerle daha fazla çalışmayı,
  • Kadın şefleri geliştirmeye yönelik çalışmalara imza atarak kadınların sektörde daha fazla yer almalarını sağlamayı,
  • Kadın girişimciler ile uzun soluklu işbirliklerini artırmayı hedefliyoruz.

Şirket içi kadın yönetici yetiştirme ve kadın çalışanlarımızın kendi potansiyellerini keşfetmelerini yardımcı olmak üzere "Kadınların Liderliği (Women Leadership Programme)" gelişim programımız mevcut. Gönüllü kadın çalışanlarımızdan oluşan ve iş hayatında yetkinliklerini artırma ve deneyimleri paylaşma üzerine bir araya gelen "Ticarette Kadınlar (Women in Trade)" uluslararası topluluğumuz bulunuyor.

Perakende ve tüketici ürünleri sektörlerindeki kadın liderleri destekleyen LEAD Network ve satış fonksiyonundaki kadın işgücünü desteleyen SALES NETWORK topluluklarının kurumsal üyesiyiz. Üyeliğimiz kapsamında kadın çalışanlarımızın bu topluluklarda yer almalarını ve farklı gelişim olanaklarından faydalanmalarını sağlıyoruz. 2020’de %20 olan üst düzey yönetim pozisyonlarındaki kadın yönetici oranımızı 2025 yılına kadar %24’e çıkarmayı hedefliyoruz.