Hayvan Refahı

Hayvan Refahı

“Hayvan refahı”, hayvanın fiziksel ve duygusal bakımdan iyi olma durumu şeklinde tanımlanmaktadır. Hayvan refahı, daha iyi koşullarda, uygun muamele gösterilerek yetiştirilen hayvanların daha üretken olması, ölüm ve yaralanma oranlarının azalması ve üreticilerin ekonomik etkinlik sağlamasına katkı sağlamaktadır. Hayvan refahına uygun olmayan ortamlarda yetişen hayvanlarda stres ve strese bağlı hastalıklar nedeniyle daha fazla antibiyotik kullanımı söz konusudur.

Hayvan refahı, hayvanın içinde bulunduğu ortamda,

 • Korku ve stresten uzak yaşaması,
 • Ağrı, acı ve ızdırap çekmemesi,
 • Yaralanmalara maruz kalmaması,
 • Düzenli veteriner kontrollerinden geçmesi,
 • Kendi hemcinsleriyle birlikte doğal davranışları sergileyebilme olarak da ele alınmalıdır.

Hayvan refahı, hem hayvanın sağlığı hem de o hayvanın ürünlerini tüketen insanların sağlığı için gereklidir. Bu sebeple uluslararası kuruluşlar için önemli bir sürdürülebilirlik kriteri olmuştur.

Hayvan refahının korunması işimizin sürdürülebilirliğinde önemli yere sahiptir. Müşterilerimize sağlıklı ve güvenli hayvansal gıda ürünleri sunarken, doğaya ve hayvan haklarına saygıyı işimizin bir parçası olarak görüyoruz. Hayvanların güvenli ve sağlıklı koşullarda yetişmesini önemsiyor, hayvan refahı konusunda standartların ötesinde uygulamalar geliştiriyoruz. Sektörün önemli bir oyuncusu olarak, satın alma gücümüzü, tedarikçilerimizi ve sektörü dönüştürmek üzere kullanıyoruz. Bu amaçla Metro Türkiye olarak 2023 yılına kadar, kendi markamızı taşıyan tüm yumurtalarımızın %100 kafessiz olacağını, 2025 yılı itibari ile ise sattığımız tüm yumurtaların kafessiz olacağını taahhüt ediyoruz. Kafessiz tavuk yumurtası, endüstriyel kafes sistemleri yerine kümes içinde serbestçe yetiştirilen tavukların yumurtalarıdır. Kafessiz ortamda tavuklara yeterli alan, yeterli folluk, tünek, yemlik, suluk vb. sağlanarak yetiştirilir. Hayvan refahının yüksek olduğu bu koşullarda yetiştirilen tavukların bağışıklık sistemleri de daha güçlü olur. Güçlü bağışıklık sistemine sahip olan tavuklarda antibiyotikli yem kullanımına gerek kalmaz veya kafes sistemine kıyasla çok daha az kullanılır. Tavuklar rahatça gezinip kanat çırpabilir, ayakları toprağa basar, rahatça tüneyip uyuyabilir, konforlu ve güvenli bir ortamda yumurtlayabilir ve temizlenebilir.

2012 yılından bu yana mezbaha ve çiftliklerde hayvan refahı denetimleri gerçekleştirmekte ve ürünlerimizi hayvan refahı ilkelerine uygun tesislerden tedarik etmekteyiz. Bu uygulamalarımızla hem ürünlerimizin kalitesini hem de hayvanlar için uygun koşulların sağlanmasını güvence altına alıyoruz. Hayvan davranışları ve hastalıkları konusunda uzman veterinerler tarafından yapılan denetimlerde, aşağıdaki hususlar titizlikle kontrol edilmektedir:

 • Hayvanların yeterli ve kaliteli besleniyor olmaları,
 • Uygun havalandırma ve barınma şartlarına sahip olmaları,
 • Kendi doğal hayatlarına özgü davranışları sergileyebilecek olanaklara sahip olmaları,
 • Aynı türden hayvanlar ile bir arada bulunuyor olmaları,
 • Korku, stres, acı, hastalık, kötü muameleye maruz kalmayacak ortamlarda yetişiyor olmaları,
 • Düzenli veteriner kontrolünün sağlanması.