Alternatif Protein Kaynakları

ALTERNATİF PROTEİNLER

Veganizm nedir?

"Vegan" terimi, 1944'te İngiltere'deki Leicester Vejetaryen Derneği'nden ayrılarak Vegan Society'yi oluşturan küçük bir vejetaryen grubu tarafından ortaya atılmıştır. Vejetaryenler gibi etten kaçınmanın yanı sıra süt, yumurta veya diğer hayvansal ürünleri tüketmemeyi seçmişlerdir. "Vegan" terimi, "vejetaryen" kelimesinin ilk ve son harfleri birleştirilerek seçilmiştir. Veganizm şu anda, hayvan sömürüsünün ve zulmünün her türlüsünü yiyecek, giyecek veya başka herhangi bir amaçla dışlamaya çalışan bir yaşam biçimi olarak tanımlanmaktadır.

Veganizm, tüm hayvansal ürünleri dışlayan ve hayvanların sömürülmesini mümkün olduğunca sınırlamaya çalışan bir yaşam tarzıdır.

İnsanlar neden vegan oluyor?

Veganlar genellikle aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı için hayvansal ürünlerden kaçınmayı seçerler.

1.    Etik

Etik veganlar, tüm canlıların yaşam ve özgürlük hakkına sahip olduğuna kuvvetle inanırlar. Bu nedenle, bilinçli bir varlığın hayatını, sadece etini tüketmek, sütünü içmek veya derisini giymek için sona erdirmeye karşı çıkarlar- özellikle de alternatifleri olduğu için. Etik veganlar, modern tarım uygulamalarının bir sonucu olarak hayvanların katlanabileceği psikolojik ve fiziksel strese de karşı çıkmaktadır. Örneğin, etik veganlar, birçok hayvanın doğum ile kesim arasında yaşadığı nadiren dışarı bırakıldığı küçük ağıl ve kafesleri kınarlar. Dahası, birçok vegan, yumurta endüstrisi tarafından canlı erkek civcivlerin öğütülmesi veya kaz ciğeri pazarı için ördeklerin ve kazların zorla beslenmesi gibi çiftçilik endüstrisinin uygulamalarına karşı çıkar. Etik veganlar, protesto ederek, farkındalık yaratarak ve hayvan tarımı içermeyen ürünleri seçerek muhalefetlerini gösterebilir.

2.   Sağlık

Bazı insanlar;

 • Potansiyel sağlık etkileri nedeniyle veganlığı seçerler. Örneğin, bitki bazlı diyetler kalp hastalığı, tip 2 diyabet, kanser ve erken ölüm riskinizi azaltabilir. Hayvansal ürün alımınızı azaltmak, Alzheimer hastalığına yakalanma veya kanser veya kalp hastalığından ölme riskinizi de azaltabilir.
 • Modern hayvan tarımında kullanılan antibiyotikler ve hormonlarla bağlantılı yan etkilerden kaçınmak için de veganlığı tercih ediyor.
 • Vegan diyetlerini daha düşük vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi (VKİ) ile ilişkilendiriyor. Bazı insanlar kilo vermek için de bu diyetleri seçebiliyor.

3.   Çevre

İnsanlar, ayrıca hayvansal tarımın çevresel etkileri nedeniyle hayvansal ürünlerden kaçınmayı da seçebilirler. 2010 Birleşmiş Milletler (BM) raporu, bu ürünlerin genellikle daha fazla kaynak gerektirdiğini ve tesis bazlı seçeneklerden daha yüksek sera gazı emisyonlarına neden olduğunu savundu. Örneğin, hayvansal tarım küresel nitröz oksit emisyonlarının %65'ine, metan emisyonlarının % 35-40'ına ve karbondioksit emisyonlarının % 9'una katkıda bulunur.

Bu kimyasallar, iklim değişikliğine karışan üç ana sera gazı olarak kabul edilir. Dahası, hayvan tarımı aşırı su tüketimine yol açan bir süreç olma eğilimindedir. Örneğin, 0,5 kg sığır eti üretmek için 1.700–19.550 litre suya ihtiyaç vardır. Bu, aynı miktarda tahıl taneleri üretmek için gerekenden 43 kat daha fazla su demektir. Hayvansal tarım, tarım arazileri veya meralar için ormanlık alanlar yakıldığında ormansızlaşmaya da yol açabilir. Bu habitat tahribatının çeşitli hayvan türlerinin neslinin tükenmesine katkıda bulunduğu düşünülmektedir.

İnsanlar etik, sağlık ve çevresel kaygılar dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle vegan olmayı seçebilirler.

Veganların uzak durduğu yiyecekler

Veganlar, hayvansal kaynaklı tüm yiyeceklerden kaçınırlar. Bunlar şunları içerir:

 • Et
 • Tavuk
 • Balık
 • Kabuklu Deniz Ürünleri
 • Yumurtalar
 • Süt Ürünleri
 • Bal
 • Albümin, kazein, karmin, jelatin, pepsin, gomalak, isinglass ve peynir altı suyu gibi hayvansal kaynaklı bileşenler

Bu malzemeleri içeren yiyecekler arasında bazı bira ve şarap türleri, marshmallowlar, kahvaltılık gevrekler, sakızlı şekerler ve sakız bulunur.

ÖZET

Veganlar et, tavuk, balık, kabuklu deniz ürünleri, yumurta, süt ürünleri ve balın yanı sıra hayvansal kaynaklı katkı maddeleri içeren diğer ürünlerden de kaçınırlar.

İnsan, hayatını devam ettirmek ve kaliteli yaşamak için protein kaynaklarına beslenmesinde ihtiyacı vardır. Proteinler, vücudumuzun yapı taşıdır ve çok önemli bir enerji kaynağıdır; sinir hücrelerinin büyümesinde, tamirinde, zihinsel gelişmede, bedenin canlı ve güçlü kalmasında etkin bir rol oynamaktadır. Eksikliğinde vücut savunmasında zayıflama, kolajen sentezinin yapılamaması gibi sorunlar ortaya çıkar. Yukarıda bahsettiğimiz sağlık, etik ve çevresel hassasiyetler nedeniyle hayvansal kaynaklı ürünleri tüketmeyen ve dolayısıyla alması gereken proteini alamayan kişilerin yaşamlarına sağlıklı ve kaliteli devam edebilmesi için fasulye, bezelye, fındık, tohum, tofu gibi bitkisel kaynaklı proteinleri beslenmesine dahil etmesi gerekmektedir.

Bu, birçok insan ve giderek ne yediklerinin daha da farkında olan genç nesil için çok ciddi bir endişe haline gelmektedir. Bu sebeplerle yediğimiz hayvansal ürünlerin miktarını azaltmamız ve protein kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor.  Bilinçli protein tüketimi yaklaşımını seçtiğinizde, gezegenimizin sağlığı üzerinde olumlu bir etki yaratacaksınız.  

Bilinçli proteinler üçe ayrılır:

1-      Hayvansal proteinler

Yumurta, süt ve süt ürünleri gibi ürünleri içeren bu proteinler, sorumlu bir şekilde yetiştirilen et ve balıklardan elde edilir. Sorumlulukla yetiştirilmiş olabilmesi için, yüksek hayvan refahı standartlarında, sürdürülebilir yem ile beslenmeli, eğer büyük ve küçük baş ruminant hayvanlar ise otlaklarda yetiştirilmeli, aynı zamanda yetiştirmede sorumlu su kullanılmalı, hayvan refahı garanti altına alınmalı, antibiyotikler gibi hayvan bakımı ürünlerinin biyoçeşitlilik üzerinde pozitif etki sağlayan kalıtsal türleri kullanılmış olmalı, izlenebilirlik ve işçi haklarının korunması sağlanmış olmalıdır.  

2-     Bitki proteinleri

Fasulye, tahıl, bakliyat, fındık, nohut gibi ürünlerin yanı sıra kinoa gibi geleneksel tahıllar ile tofu, fermente soya fasulyesi ve buğday glüteni gibi minimal işlenmiş maddeler içeren bütün malzemelerdir.

Sorumlu üretimde, örneğin, tofu ormansızlaştırılmayan arazide yetişen soya fasulyesinden elde edilir veya fındık, suyun sorumlu bir şekilde kullanıldığı bahçelerde yetiştirilir.  

3-     Alternatif proteinler

Bu proteinler ya yaygın olarak yenmez ya da tamamen yenidir; yeni teknolojiler ve malzemelerle üretilirler. Bunlar hayvansal protein (et, süt, balık, yumurta) alternatifleridir. Örneğin; hücre kültürlü protein (laboratuvar ortamında üretilen et), yosunlar, bitki kökenli malzemeler (bezelye proteini gibi), böcekler...  Sorumlu üretim olabilmesi için, örneğin, sorumlu bezelye proteini ormansızlaştırılmamış arazide yetiştirilen bezelyelerden elde edilmelidir. Laboratuvarlarda et üretimi için dünya çapında heyecan verici çalışmalar devam etmektedir. Yine de, proteinleri üretmek için gerekli olan enerji nedeniyle tamamen sürdürülebilir sayılabilmesi için gidilmesi gereken biraz daha yol var. Maliyet halen bir engel unsurudur ve bazı insanlar için laboratuvar eti bir tabudur.

Bilinçli proteinler, METRO’nun sürdürülebilirlik stratejisinin temel odak alanlarından biridir. Sürdürülebilirlik prensipleri ile üretilen ve bilinçli protein talebini karşılayan gıdalar sunmayı amaçlıyoruz. Tarım, balık ve hayvan yemi üretiminin tedarik zinciri üzerinde yaratabileceği sosyal ve çevresel etkiler nedeniyle; et, balık ve deniz ürünleri, hayvan refahı, soya ve palm yağı gibi kategoriler için çeşitli sorumlu satın alma politikalarımız ile ürün yelpazemizi ve tedarik zincirlerimizi daha sürdürülebilir hale getirmek için sürekli çalışıyoruz. Ayrıca müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve üreticileri bilinçli proteinler hakkında bilgilendiriyor ve destekliyoruz. METRO olarak bilinçli proteinlerle ilgili 3 ana yaklaşımı takip ediyoruz.

1. Sorumlu kaynak kullanımı yaklaşımıyla, et, balık ve deniz ürünleri, soya gibi sorumlu satın alma politikalarımız kapsamında bilinçli proteinleri sürdürülebilir kaynaklardan tedarik ediyoruz.

2. Farkındalık artırarak, bilinçli protein artırarak tüketimini özendirmek, yaygınlaştırmak ve teşvik etmek için çalışıyoruz.

3. Müşterilerimizin menülerinde bilinçli protein kullanımını sağlıyoruz.

METRO olarak gelecek nesillerin protein ihtiyaçlarını karşılamak ve müşterilerimizin kendilerini farklılaştırmalarını sağlamak için bilinçli protein kullanımına yönelik inovasyon çalışmalarına ve bilinçli protein tüketimine katkıda bulunuyoruz. Bilinçli protein, bitki bazlı, laboratuvar ortamında sentezlenen, yüksek hayvan refahı sağlanmış, ormansızlaşmaya neden olmayan, doğaya sorumlu üretim teknikleri ile elde edilmiş hayvansal protein veya böcekler gibi çeşitli ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen protein kaynağı anlamına gelmektedir.  Tüketiciler, protein tüketme şekilleri ile çevre üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilirler. Bu doğru yapılırsa, bilinçli proteinler doğayı yenileyebilir ve çevre üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. METRO olarak amacımız müşterilerimizi protein seçimleri ve bu seçimlerinin doğaya etkileri hakkında bilgilendirmek ve müşterilerimize bilinçli protein çeşitleri sunmaktır.

En son bilimsel gelişmeleri takip ederek üretimden tabağa kadar çeşitli protein dengesini sağlamak için destek oluyoruz. Bu kapsamda bitki bazlı hamburgerler ile geleneksel ete benzer, lezzetli ve gerçekçi alternatif proteinleri mağazalarımızda sunuyoruz.