Sürdürülebilirlik Konusunda Trendler

Organik ve Sağlıklı Ürünler

Krizden doğan fırsat; COVID-19 pandemisi ile birlikte tüketicilerin daha sağlıklı ve daha doğal içerikli ürünlere olan talebi arttı.

DETAYLAR...

Biyoçeşitliliğin Korunması

İnsanlığın ortak sorunu; Biyoçeşitliliğin korunması ve artan çevresel bozulma.

DETAYLAR...

Yerellik

Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin en kapsayıcı söylemi; Yerellik.

DETAYLAR...

Hayvan Refahı

Sürdürülebilirliğin sağlanması için önem taşıyan hayvan refahı hakkında ilgili yazıyı okumak için tıklayınız.

DETAYLAR...

Gıda güvenliği & İzlenebilirlik

Gıda güvenliğinin sağlanması için en temel 3 parametre hijyen, soğuk zincirin korunması ve izlenebilirliktir.

DETAYLAR...

Alternatif Protein Kaynakları

Alternatif protein kaynakları, veganizm, insanların vegan olma nedenleri, bilinçli proteinler ve Metro'nun bu konudaki yaklaşımını öğrenmek için göz atın.

DETAYLAR...

Ormansızlaşma

Küresel iklim değişikliğini ele almak, biyoçeşitliliği korumak ve güvenilir ve sürdürülebilir hammadde ve tedarik zincirleri sağlamak için kritik öneme sahiptir.

DETAYLAR...

Plastikle Mücadele

20. yüzyılın ilk yarısında plastiğin icadı günlük yaşamda bir devrim yaratmış, bu yeni malzemenin işlevsel özellikleri, onu kısa sürede dünya çapında bir zafer haline getirmiştir.

DETAYLAR...

Kadın İşgücünün Desteklenmesi

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında ön koşul niteliğinde olan kadın işgücünün desteklenmesine yönelik genel bir bakış.

DETAYLAR...