COVID-19 Sürecinde Nakit Yönetimi

COVID – 19 Sürecinde Nakit Yönetimi

İçerisinde bulunduğumuz kriz ortamında mutfağınıza bir nebze katkımız olması açısından sizlere bazı finansal konulara dair bilgiler ve nakit yönetimi kapsamında birtakım ipuçları vermek isteriz.

Kriz dönemlerinde ayakta kalıp, bu dönemi başarılı bir şekilde atlatan işletmeler genelde nakit yönetimini ve nakit akışını en doğru şekilde yürüten işletmelerdir. Nakit yönetimi dendiğinde ilk olarak alacak, stok ve borç yönetimleri konularına dikkat edilmelidir.

Alacak Yönetimi

Mevcut tüm alacakların gözden geçirilmesi, tahsilatların mümkün olduğu kadar öne çekilmesi ve geç kalınmadan tahsilat sağlanması önemlidir. Ayrıca risk değerlendirmesi yapılarak müşteriler risk kategorilerine göre ayrılmalı ve yakın takibin sağlanması gereklidir. Bu dönemde müşteriler ile olan ilişkilerin korunması da çok önemlidir.

Son aşamada alacak riskini yüksek gördüğünüz müşterilerinizin çalışma koşullarını gözden geçirmenizi ve tahsilat yapmadan çalışmaya devam etmemenizi tavsiye ederiz. Bunun dışında yeni müşterilere ve alternatif satış kanallarına yönelmek de (dijital ortamlar) fayda sağlayacaktır. Nakit ya da garantili satışlara ağırlık verilmesi ise riski artırmamak adına çok önemlidir.

Stok Yönetimi

En başta fazla stoğu bulunan mevcut ürünlerin hızlıca tespit edilmesi ve bu ürünlerin hızlıca nakde çevrilmesi, gerekirse belirli bir iskonto ile elden çıkarılması düşünülebilir. Bu süreç nakit akışınızda bir nebze rahatlama sağlayacaktır.

Stratejik önem taşıyan ürünlerde ise tedarik zincirinin bozulmaması ve devamlılığının sağlanması önemli olacaktır. Bunun için size sürekli ürün tedarik edebilecek güvenilir işletmeler ile iş ortaklığı yapmalısınız.

Borç Yönetimi

Ödemelerinizi rahatlatmak adına tedarikçileriniz ile ödeme erteleme, borç yapılandırma gibi seçenekleri görüşmeniz faydalı olacaktır. Burada yine önemli olan konu, ilişkiyi bozmadan her iki taraf için en uygun çözüme ulaşmaktır.

Diğer Konular

  • Alacak, stok ve borç takibi periyodik olarak yapılmalıdır.
  • Bankalar ile olan ilişkiler, kredi limitlerinin güncelliği, aktifliği gibi finansal opsiyonlar ihtiyaç halinde mutlaka gözden geçirilmeli ve her an kullanılabilir durumda olmalıdır.
  • Mevcut kredilerin yeniden yapılandırılması, ana para faiz öteleme vb. opsiyonlar mutlaka bankalar ile görüşülmelidir.
  • Genel giderler ve bir takım operasyonel giderlerde önlemler alınabilir.
  • Kamu bankalarının ve diğer özel bankalar da dahil olmak üzere tüm teşvik paketleri yakından takip edilmelidir. Uygun olanlar için vakit kaybetmeden girişim yapılmalıdır. Burada birtakım teşviklerin süre ve tutar bakımından kısıtlamaları olabileceği için geç kalınmadan aksiyon alınmalıdır.
  • Devlet teşvik paketleri (SGK prim ötelemeleri, KDV indirimleri, Kısa Çalışma Ödeneği vb.) yakından takip edilmelidir.