Taşköprü Sarımsağı

Taşköprü Sarımsağı

2019-01-11 18:52:39

Toprağının en değerlisi, Kastamonu’nun beyaz altını Taşköprü sarımsağının 2008 yılında 18.000 ton olan üretimi zamanla azalarak 2012 yılında 10.000 bin ton seviyesinin altına düşmüştür. Taşköprü sarımsağının kendine has özelliklerinin önemine rağmen Çin sarımsağının daha yüksek miktarlarda ürün vermesi dolayısıyla yöredeki çiftçi zamanla Taşköprü Sarımsağı yerine Çin sarımsağını tercih etmeye başlamış ve bunun sonucunda bu özel sarımsak cinsi üretilmeyerek yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Yerel tohumun korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bu durumun önüne geçilmesi amacıyla yörede birçok çalışma yapılmıştır. 

2009 yılının mayıs ayında coğrafi işaret için başvurusu yapılan Taşköprü sarımsağı, Türk Patent Enstitüsü tarafından, coğrafi sınıfları Kastamonu iline bağlı Taşköprü ilçesine bağlı bulunan köy ve yerleşkeler olarak belirlenmiş olup,  aynı yılın aralık ayında  “menşe adı” ile 135. coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmiştir.

Taşköprü Sarımsağı’nın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescil edilmesi ve bu tescil kapsamında sağlanan hukuki hakların getirdiği avantajlar dolayısıyla özel sektör Taşköprü Sarımsağına yönelik özel bir proje gerçekleştirme kararı almıştır.
Bu karar ile birlikte sürdürülebilir tarıma önem veren iki şirket olan Reis Gıda ve METRO Toptancı Market bu projede öncü olarak,Taşköprü Sarımsağı’na üreticilerin gereken değeri vermesi için gereken pazar payı açılmış ve yerel değerlere sahip çıkmanın stratejik önemini üreticilere anlatılmıştır. Yerel üreticilere verilen destekler artırılması, Taşköprü Sarımsağı üretimi desteklenmesi ve üretim sonundaki ürünlerin alınacağı garantisi verilmesi ile çiftçilere finansal motivasyon sağlanmıştır.

Reis Gıda ve METRO Toptancı Market tarafından oluşturulan eğitim ve destek programı ile bölgede Taşköprü Sarımsağı üretimi yapan çiftçilere doğaya karşı sorumlu, sürdürülebilir tarım pratikleri ve izlenebilir tarım konularında eğitimler verilerek üreticilerin bu konuda hassasiyet kazanmalarına yardımcı olunmuştur. Bu kapsamda üreticilere coğrafi işaretli, yerli tohum kullanmalarına öncü olunmuş böylelikle üreticilerin uygun Taşköprü Sarımsağı tohumu kullanılması sağlanmıştır. Ekim sonrasında üreticilere verim konusunda ve çevreye nasıl daha az zarar verecekleri hakkında da eğitimler verilerek sürdürülebilir tarım konusunda bilgili olmaları sağlanmıştır.

 
*Coğrafi işaret korumasına konu edilen ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamı, sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu durumda bulunan coğrafi işaretlere “menşe adı” denmektedir. 


Metro Toptancı Market Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi Taşköprü Sarımsağı 

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü, Taşköprü Sarımsağı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi,

http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F2265BC1-21A0-454F-A962-15EAECDF9158.pdf