Blog

Taşköprü Sarımsağı

11/01/2019

Toprağının en değerlisi, Kastamonu’nun beyaz altını Taşköprü sarımsağının 2008 yılında 18.000 ton olan üretimi zamanla azalarak 2012 yılında 10.000 bin ton seviyesinin altına düşmüştür. Taşköprü sarımsağının kendine has özelliklerinin önemine rağmen Çin sarımsağının daha yüksek miktarlarda ürün vermesi dolayısıyla yöredeki çiftçi zamanla Taşköprü Sarımsağı yerine Çin sarımsağını tercih etmeye başlamış ve bunun sonucunda da Taşköprü Sarımsağı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Yerel tohumun korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bu durumun önüne geçilmesi amacıyla yörede birçok çalışma yapılmıştır. 


Taşköprü sarımsağının tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescil edilmesi ve bu tescil kapsamında sağlanan hukuki hakların getirdiği avantajlar dolayısıyla özel sektör Taşköprü sarımsağına yönelik özel bir proje gerçekleştirme kararı almıştır. Reis Gıda ve METRO Toptancı Market’in ortak yürüttüğü projede Taşköprü sarımsağı üreticilerine pazar sağlanarak, sürdürülebilir tarımı ve yerel değerlere sahip çıkmanın öneminin üreticilere anlatılması hedeflenmiştir. Bu noktada üreticiye Taşköprü Sarımsağı ürettikleri takdirde mallarının alınacağı sözü verilmiş üreticilere bu konuda motivasyon sağlanmıştır. 


Bölgede doğaya ve çalışanlara karşı sorumlu, sürdürülebilir ve izlenebilir bir tarım yapılması konusunda yardımcı olunmuştur. Üreticiler ilk olarak Taşköprü sarımsağı coğrafi işaret tesciline uygun yerli tohum kullanmaya başlamışlardır. Daha sonra üreticilere nasıl daha fazla verim elde edecekleri, toprağa, böceğe nasıl daha az zarar verecekleri konusunda eğitimler verilmiştir. 


Çin sarımsağı ile Taşköprü sarımsağını ayırt etme yollarından birisi, Çin sarımsağının (1) dişleri düzenli tam bir daire şeklinde sıralı olmasına karşılık Taşköprü sarımsağının (2) dizimi nizami olmamasıdır. 


2009 yılının mayıs ayında coğrafi işaret için başvurusu yapılan Taşköprü sarımsağı, Türk Patent Enstitüsü tarafından, coğrafi sınıfları Kastamonu iline bağlı Taşköprü ilçesine bağlı bulunan köy ve yerleşkeler olarak belirlenmiş olup,  aynı yılın aralık ayında  “menşe adı” ile 135. coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmiştir.
 
*Coğrafi işaret korumasına konu edilen ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamı, sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu durumda bulunan coğrafi işaretlere “menşe adı” denmektedir. 


Metro Toptancı Market Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi Taşköprü Sarımsağı 

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü, Taşköprü Sarımsağı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi,

http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F2265BC1-21A0-454F-A962-15EAECDF9158.pdf